راهنمای بیماران

راهنمای بیماران

مرکز خدمات بيماران بین الملل در گروه بهداشت و درمان ACIBADEM طیف گسترده ای از خدمات را برای بیماران و بازدید کنندگان بین المللی ارائه می دهد. کارکنان ما به ارائه خدمات از جمله مشاوره ، خدمات تشخیصی ، صورتحساب و بیمه ، سفر و اقامت و خدمات تفسیر زبان اختصاص داده شده اند.

مرکز خدمات بيماران بین الملل Acıbadem  که به عنوان یک مرکز خدمات “یک مرحله ای” طراحی شده است ، خدمات مراقبت های بهداشتی را از روز درخواست تا زمان بازگشت به کشور خود ارائه می دهد. این نقطه تماس اولیه برای کسب اطلاعات پزشکی ، جهت گیری و ثبت نام است.

تیم در حال رشد سریع خدمات بيماران بین الملل متشکل از متخصصان خدمات بیمار و پزشکان است. این تیم متخصص حرفه ای “سفر سلامت” بیماران بین المللی را با توجه به نیازها و انتظارات آنها ترتیب می دهد. ما می توانیم در خدمات زیر ، قبل و در طول اقامت شما را به شما کمک کنیم:

 • برنامه ریزی قرارهای پزشکی
 • کمک به شرکت های بیمه بین المللی
 • انجام هماهنگی های هتل
 • ترتیب حمل و نقل زمینی از فرودگاه
 • کمک به مراحل ویزا
 • برآورد هزینه خدمات
 • کمک به پذیرش در بیمارستان و پزشکان
 • اطمینان از درک دستورالعمل های پزشکان
 • تهیه و تحویل کپی گزارش های پزشکی پس از مشاوره
 • کمک به مراحل ترخيص و پرداخت
 • تسهیل ارتباط با پزشکان گروه بهداشت و درمان ACIBADEM پس از بازگشت

مشاوره پزشکی

اگر به دنبال مشاوره با پزشک هستید ، پیشنهاد می کنیم که تاریخچه پزشکی کامل خود را همراه با فیلم های اشعه ایکس و نتایج آزمایشگاه از طریق ایمیل ، نمابر یا پست الکترونیکی ارسال کنید. هنگامی که یک پزشک سابقه پزشکی شما را بررسی کرد ، ما در مورد دوره توصیه شده درمان و اینکه آیا سفر به ترکیه برای درمان توصیه می شود با شما تماس خواهیم گرفت.

وقتی تشخیص دادیم که درمان شما در مرکز ما مناسب است ، ما قرارهای ملاقات با پزشک شما از جمله آزمایشات و روش های تشخیصی و آزمایشگاهی و همچنین اقدامات جراحی را در صورت لزوم تعیین می کنیم. تعيين قرارهاي ملاقات به ماهیت بيماري و فوریت وضعیت پزشکی شما بستگی دارد.

درمان

تكنولوژي

ACIBADEM

×
جستجو