داوینچی

داوینچی

ربات داوینچی در اصل توسط NASA برای جراحی فضانوردان در فضا ساخته شد. بازوهای داوینچی قادر به ایجاد مفصل متحرک ۱۸۰ درجه و چرخش ۵۴۰ درجه هستند که فراتر از محدویت‌های حرکات دست بشر و فاقد لرزش ناشی از حرکات طبیعی دست است.

ربات داوینچی به جراح اجازه می‌دهد که با برش‌های کوچکی جراحی را انجام دهد و در نتیجه خونریزی کمتری ایجاد شده و اندازه برش را به حداقل می‌رساند. علاوه بر این سیستم داوینچی مدت زمان بستری شدن در بیمارستان را کاهش و بهبودی را سریع‌تر می‌کند.

درمان

تكنولوژي

ACIBADEM

×
جستجو