آنژیوگرافی تفریق دیجیتال (DSA)

آنژیوگرافی تفریق دیجیتال (DSA)

DSA  یک دستگاه تصوبربرداری است که می‌تواند با استفاده از تکنیک‌های خاصی از رگ‌های بدن‌ ما تصویربرداری کند. این دستگاه با استفاده از روش ویژه Vazo CT می‌تواند تصاویری از نازکترین رگ‌ها را با مقدار کمی از ماده حاجب در وریدها (بدون ورود به شریان‌ها) فراهم کند. بنابراین ریسکی که توسط ماده حاجب ایجاد میشود به حداقل می‌رسد.

DSA  هم برای تشخیص و هم برای درمان استفاده می‌شود. باریک شدن، آنوریسم‌ها (انبساط رگ‌ها به صورت بادکنک)، ناهنجاری‌عروقی، فیستول (وریدها و شریان‌های بیمار) در مغز، شکم، پوست، بازوها و پاها و در کل بدن با وارد شدن کاتتر بدون نیاز به جراحی درمان می‌شود. در بعضی از بیماران، رگ‌های متعدد ایجاد شده قبل از عمل مورد بررسی قرار می‌گیرند تا خطرات مربوط به خونریزی در طول عمل کاهش یابد.

درمان

تكنولوژي

ACIBADEM

×
جستجو