رادیوتراپی اتوس

رادیوتراپی اتوس

هوش مصنوعی و درمان انطباقی برای ایجاد هوش تطبیقی ​​ترکیب می شوند. رادیوتراپی اتوس  یک درمان جامع و انقلابی جدید است که از برنامه ریزی اولیه تا سازگاری روی تخت درمان و نظارت بر درمان،  بیمار محور و شخصی سازی شده است. رادیوتراپی تطبیقی ​​امید بیشتری به کنترل تومور و امید به زندگی طولانی‌تر برای بسیاری از انواع سرطان می‌دهد. اتوس تراپی  یک راه حل جامع مبتنی بر هوش مصنوعی است که برای افزایش قابلیت، انعطاف پذیری و کارایی پرتودرمانی طراحی شده است.

این سیستم با استفاده از فناوری هوش مصنوعی، دیدی آنی از آناتومی بیمار ارائه می‌کند و اجازه می‌دهد که دوز تابش در زمان واقعی با تغییرات مداوم در شکل و موقعیت تومور و بافت‌های طبیعی فرد تطبیق داده شود. درمان شخصی سازی شده پرتاب دوز را تسهیل می‌کند. یک درمان هدفمند و برنامه ریزی شده، کمک می کند تا از اندام های در معرض خطر محافظت شود، و حاشیه های دقیق تر را برای کاهش بالقوه مسمومیت ممکن می سازد. اتوس از سی بی سی تی  – یک پرتو مخروطی شکل از اشعه ایکس برای ساخت یک تصویر سه بعدی در یک حرکت به جای یک سری از برش های اشعه ایکس ، روشی نویی و جایگزین سی تی اسکن معمول-  استفاده می کند.

درمان تطبیقی ​​نوعی درمان رادیوتراپی سرطان  است که در طول زمان در پاسخ بدن انسان‌ها به تغییرات زمانی و مکانی ریز محل تومور و فنوتیپ سلولی تکامل می‌یابد. این دستگاه همچنین نوسانات ماکرو در شکل و موقعیت تومور به دلیل تغییرات در اندام های مجاور را نشان می دهد. درمان تطبیقی ​​تغییرات فیزیولوژیکی مانند پر شدن مثانه را نیز در نظر می گیرد. دوزهای پرتو با سرعت ، دقت  و ایمنی بیشتر به بیمار تحویل داده می شود.

درمان

تكنولوژي

ACIBADEM

×
جستجو