مرکز ستون فقرات

مرکز ستون فقرات

در مرکز ستون فقرات، روش‌های درمانی، که براساس شواهد و از طریق روش‌های بالینی، تعیین و کنترل میشوند، هدف ایمنی بیمار را اولویت قرار داده و اعمال میشوند. ایمنی بیمار همیشه در اولویت قرار دارد. این مراکز، انواع روش‌های تشخیصی و درمانی را ، درارتباط با بیماری‌های ستون فقرات و نخاع، انجام میدهد.

خدماتی که در مرکز ارائه میشوند، به این شرح هستند:

 • ناهنجاری‌های نخاعی کودکان و بزرگسالان
 • Scoliosis
 • Kyphosis
 • Spondylolisthesis (جابه‌جایی مهره)
 • Spondylodesis (شکستگی‌های ناشی از فشار)
 • اختلالات حالتی
 • عفونت نخاعی
 • شکستگی/ آسیب ستون فقرات
 • شکستگی‌های بیمار جوان
 • شگستگی‌های ناشی از پوکی استخوان (به دلیل از بین رفتن استخوان)
 • آسیب‌های نخاعی
 • تومورهای ستون فقرات
 • تومورهای نخاع
 • ·        کمر درد
 • Fibromyalgia
 • بیماری‌های ستون فقرات در ارتباط با افزایش سن
 • فتق دیسک نخاعی و دیسک گردنی
 • انقباض کمر و گردن
 • جابه‌جایی ستون فقرات در ارتباط با افزایش سن

درمان

تكنولوژي

ACIBADEM

×
جستجو