فرم جمع آوری و استفاده از اطلاعات شخصی کاربر

آجی بادم ساغلیک هیزمتلری و تیجارت آ.ش. ( آجی بادم ) و سهامداران ، شرکتهای اصلی و تابعه ( که از این پس گروه آجی بادم نامیده میشود ) با اتکا به قانون ۶۶۹۸ حفاظت و سرپرستی از اطلاعات، مقررات عمومی حفاظت از اطلاعات به شماره ۲۰۱۶/۶۷۹  و دیگر مقررات و قوانین مربوطه ، استفاده از اطلاعات پزشکی بیماران در حیطه و مقررات قانون شماره ۳۳۵۹ ، فرمان دولتی سازمان و وظایف وزارت بهداشت و شرکتهای وابسته به شماره ۶۶۳ ، مقررات بیمارستانهای خصوصی و دیگر قوانین وزارت بهداشت و دیگر قوانین قابل اجرا ، در صورت نیاز پردازش اطلاعات را انجام میدهد. 

۱.  جمع آوری و پردازش اطلاعات شخصی و هدف از این پردازش : 

اطلاعات شخصی شما به صورت شفاهی و یا به صورت کتبی، یا در رسانه های بصری یا الکترونیکی، از طریق مرکز تماس، سایت اینترنتی،  برای انجام خدماتی مانند حفاظت از بهداشت عمومی، پزشکی پیشگیرانه، تشخیص پزشکی، درمان و خدمات نگهداری ارائه شده توسط گروه آجی بادم ، یا برای برنامه ریزی و مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و تأمین مالی، و مطابق با زمینه های کسب و کار شرکت های گروه آجی بادم جمع آوری و به دست می آید. داده های شخصی عمومی و داده های شخصی خاص شما، به ویژه داده های بهداشتی شما، ممکن است توسط گروه تا حد محدودی برای هر هدفی پردازش شود، از جمله، اما نه محدود به، اهداف زیر:

 • داده ها و اطلاعات مربوط به هویت شما : نام ، نام خانوادگی ، شماره هویت ، شماره پاسپورت و یا شماره اجازه اقامت ، تاریخ و محل تولد ، وضعیت تاهل، جنسیت ، شماره بیمه نامه و یا شماره پروتکل بیمار ، به همراه اطلاعات دیگری که به ما در تشخیص هویت شما کمک کند ؛ و 
 • اطلاعات ارتباطی شما : آدرس ، شماره تلفن ، آدرس پست الکترونیکی و دیگر اطلاعات ارتباطی، و تماسهای صوتی شما که طبق پروتکل مرکز پاسخگویی ضبط شده ، همچنین اطلاعاتی که در طی مکاتبه از طریق ایمیل جمع آوری شده، نامه و یا راههای ارتباطی دیگر ؛ و 
 • شماره حساب شما : شماره بانکی شما ، شماره IBAN , اطلاعات کارت اعتباری، اطلاعات فاکتور و یا اطلاعات مالی مشابه ؛ و 
 • اطلاعات بیمه دولتی و غیر دولتی شما جهت استفاده در صورت نیاز به منظور تامین خدمات درمانی و تامین مالی ؛ و 
 • در طول حضور شما در بیمارستان و یا مراکز درمانی ویدیو و عکسهای شما گرفته و جهت امور امنیتی و  بازرسی ثبت و ضبط میگردد؛ و 
 • در صورت استفاده از محدوده پارکینگ شماره پلاک اتومبیل شما ؛و 
 • اطلاعات در رابطه با سلامتی شما : اطلاعات شخصی در رابطه با سلامت و روابط جنسی شما که در طول معاینه و یا تستهای بیمارستان بدست آمده ، خدمات درمانی و مراقبتی ، که شامل و نه محدود به ، آنالیزهای آزمایشگاهی ، جواب تست ها ، اطلاعات معاینات پزشکی ،  اطلاعات مربوط به وقت معاینه ، اطلاعات چک آپ ، و اطلاعات مربوط به تجویز دارو ؛ و 

اطلاعات مربوط به سلامتی شما و یا هر اطلاعات دیگری که توسط شما در هر یک از وب سایت های زیر استفاده شده باشد ؛ 

 • www.acibademinternational.com
  • http://www.acibadem.ae/
  • http://www.acibadem.fr/
  • http://www.acibadem.com.ru/
  • http://acibadem.ge/
  • http://www.acibadem.bg/
  • http://www.acibadem.mk/
  • http://acibadem.hr/
  • http://www.acibadem.rs/
  • http://www.acibadem.ba/
  • http://www.acibadem.al/
  • http://acibadem.com.ro
  • http://acibadem.com.de
  • https://acibadem.ir
  • https://www.acibadembeautycenter.com/
  • https://www.acibademevent.com/

هنگامی که اطلاعات خود را برای موقعیت شغلی موجود در آجی بادم و یا هر یک از شرکتهای آجی بادم از جمله  اطلاعات و داده های  شخصی موجود در رزومه  خود را فرستاده باشید ، و یا اگر در حال حاضر در آجی بادم و یا هر یک از شرکتهای مرتبط مشغول باشید ، قرارداد شما و یا هر نوع اطلاعات شخصی مربوط به موقعیت شغلی شما . 

داده های شخصی که توسط گروه آجی بادم جمع آوری شده باشد ( شامل و نه فقط محدود به این موارد ) ممکن است برای اهداف زیر مورد استفاده قرار گیرد : 

 • جهت تایید هویت شما ، و
 •  برای حفاظت از بهداشت عمومی ، داروهای پیشگیرانه ، تشخیص پزشکی ، خدمات درمانی و نگهداری و برنامه ریزی و مدیریت خدمات بهداشتی و مالی و
 •  اشتراک اطلاعات درخواستی با وزارت بهداشت و سایر نهادهای دولتی و اداری ذیربط طبق قوانین و مقررات قابل اجرا ، و
 • برنامه ریزی و مدیریت عملیات داخلی و عملیات روزانه بیمارستانها و مراکز درمانی ما و
 • مطالعه ،اندازه گیری و افزایش  رضایت بیمار توسط مدیریت بیمارستان ، بخش های حقوق بیمار و تجربه بیمار ، و
 •  تهیه دارو و
 •  در صورت گرفتن قرار ملاقات با پزشک، اطلاع رسانی در مورد قرار ملاقات و
 • عملکرد مدیریت ریسک و فعالیتهای بهبود کیفیت ، و
 • عملکرد تجزیه و تحلیل برای توسعه بیشتر خدمات مراقبت های بهداشتی ، و
 •  تأمین مالی خدمات مراقبت های بهداشتی شما توسط خدمات بیمار و یا بیمه شما ، بخش های امور مالی و بازاریابی و پرداخت معاینه پزشکی ، هزینه های تشخیص و معالجه و به اشتراک گذاشتن اطلاعات درخواستی با شرکت های بیمه سلامت خصوصی به عنوان بخشی از استعلام صلاحیت شما و
 • انجام تحقیقات و مطالعات ، و
 • انطباق با الزامات و شرایط قانونی و نظارتی ، و
 • به اشتراک گذاشتن اطلاعات درخواستی با شرکت های بیمه درمانی خصوصی در زمینه تأمین مالی خدمات بهداشتی و درمانی ، و
 • برآورد ریسک و کیفیت خدمات با بررسی کیفیت ، تجربه بیماران و قسمت اطلاعات ، و 
 • صدور فاکتور توسط بخش خدمات بیماران ، امور مالی و ادارات مربوطه با توجه به خدمات ما ، و تأیید روابط شما با موسسات و شرکت های طرف قرارداد ، و
 • مشارکت در کمپین ها و افشای اطلاعات کمپین برای عموم ، و طراحی و انتقال مطالب ویژه ، و مزایای مجزا و انتزاعی در کانال های وب و تلفن همراه ، توسط بخش های رسانه و ارتباطات.

اطلاعات شخصی شما که مطابق با قوانین و مقررات موجود بدست آمده و پردازش می شوند ، می توانند به بایگانی فیزیکی و / یا سیستم های اطلاعاتی Acıbadem یا Acıbadem Group منتقل شوند و هم در سیستم عامل های دیجیتال و هم در سیستم های فیزیکی نگهداری و ذخیره شوند.

۲. انتقال اطلاعات و داده های شخصی

اطلاعات شخصی شما ممکن است توسط Acıbadem و Acıbadem Group با شرکت های موجود در گروه Acıbadem یا با شرکت های بیمه خصوصی ، وزارت بهداشت و واحدهای فرعی آن ، آژانس تأمین اجتماعی ، اداره کل امنیت و سایر نیروهای امنیتی ، اداره کل جمعیت و سرشماری ،اتحادیه داروسازان ترکیه ، دادگاه ها و سایر مراجع قضایی ، مرکزی و غیره و در صورت  رضایت شما به اشتراک گذاشته شود.  Acıbadem می تواند اطلاعات شخصی شما را با اشخاص ثالث ، نمایندگان مجاز و نمایندگان شما و یا اشخاص ثالث ارائه دهنده خدمات مشاوره ای به ما ، از جمله وکلا ، مشاوران مالیاتی و مالی و حسابرس ، و شرکای تجاری و سایر اشخاص ثالث ما ،که برای توسعه  یا بهبود عملکرد خدمات بهداشتی درمانی برای اهداف ذکر شده در بالا با ما همکاری می کنند ، همچنین شامل نهادهای نظارتی و مقامات رسمی ، در راستای اهداف  مطابق با قانون ، GDPR و سایر قوانین و مقررات قابل اجرا و ذکر شده در فوق به اشتراک بگذارد. 

۳. روشها و دلایل جمع آوری اطلاعات شخصی

اطلاعات شخصی شما که به هر یک از انواع شفاهی ، نوشتاری ، دیداری یا الکترونیکی ، برای اهداف ذکر شده در این متن ، و همچنین برای انجام انواع فعالیتهای گنجانده شده در زمینه های تجاری Acıbadem و در چارچوب قوانین، و بر این اساس ، برای انجام  انواع وظایف و تعهدات قراردادی و قانونی آجی بادم مورد استفاده، جمع آوری و پردازش میشود  . دلایل قانونی جمع آوری و  تحصیل اطلاعات شخصی شما شامل مفاد ذیل است:

 • قانون حفاظت از اطلاعات شخصی به شماره ۶۶۹۸ ، و 
 • قانون جامع حفاظت از اطلاعات ۲۰۱۶/۶۷۹ و قوانین پایه ای بیمارستانی ، و 
 • مصوبه دولت درباره تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت و شرکتهای وابسته به شماره ۶۶۳ ، و 
 • قوانین مربوط به بیمارستان‌های خصوصی
 • آیین نامه پردازش و محافظت از حریم خصوصی اطلاعات درمانی  ، و 
 • سایر مقررات وزارت بهداشت و سایر قوانین و مقررات قابل اجرا.

بعلاوه ، همانطور که در بند 3 ماده 6 قانون مندرج شده است ، داده های شخصی مربوط به درمان نیز می تواند توسط اشخاص متعهد به منع افشای اطلاعات و یا توسط نهادها و سازمانهای رسمی مجاز ، بدون دریافت مجوز صریح قبلی در مورد هدف از این پردازش از طرف شما،  در راستای حفاظت از بهداشت عمومی ، داروهای پیشگیرانه ، تشخیص پزشکی ، خدمات درمانی و نگهداری و برنامه ریزی و مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ، پردازش شود. 

۴. حقوق شما در مورد حفاظت از اطلاعات شخصی

طبق قانون و GDPR و سایر قوانین و مقررات مربوطه قابل اعمال ، شما مجاز هستید : 

 • اطلاع از اینکه آیا اطلاعات شخصی شما پردازش می شود یا خیر ، و
 • اگر داده های شخصی شما پردازش می شود ، اطلاعات مربوط به آنها را درخواست کنید ، و
 • دسترسی و درخواست اطلاعات شخصی مربوط به درمان تان  ، و
 • برای دانستن هدف از پردازش اطلاعات شخصی شما ، و
 •  برای اطلاع از اینکه آیا اطلاعات شخصی شما به اشخاص ثالث در داخل کشور و یا خارج از کشور منتقل می شود ، و
 •  اگر داده های شخصی شما به طور ناقص یا اشتباه پردازش شده است ، درخواست اصلاح یا تکمیل آنها ، و
 •  برای درخواست حذف یا انهدام اطلاعات شخصی خود ، و
 • درخواست کنید که اشخاص ثالثی که اطلاعات شخصی شما قبلاً به آنها منتقل شده است ، در مورد اصلاح یا تکمیل اطلاعات شخصی شما در صورت پردازش ناقص یا اشتباه و / یا حذف یا انهدام اطلاعات شخصی شما مطلع شوند ، و
 • برای ابراز اعتراض نسبت به نتیجه گیری که ممکن است بر خلاف منافع شما و فقط با تجزیه و تحلیل اطلاعات شخصی و  پردازش شده توسط سیستمهای خودکار انجام شده باشد . 

در صورتی که تمایل به استفاده از حقوق ذکر شده در فوق را داشته باشید ، اطلاعات مورد نظر شما و با استفاده از پل ارتباطی مورد نظر شما به صورت مکتوب و یا الکترونیکی در اختیار شما قرار خواهد گرفت . 

۵. امنیت داده

Acıbadem از اطلاعات شخصی شما به طور کامل و دقیق با در نظر گرفتن کلیه کنترل های امنیتی فنی و اداری که طبق استانداردها و رویه های امنیت اطلاعات گرفته می شود ، محافظت می کند. این اقدامات و تدابیر امنیتی در سطحی مناسب برای مقابله با خطرات احتمالی با در نظر گرفتن امکانات فناوری موجود انجام می شود.

۶. شکایات و ارتباطات

 داده های شخصی شما در چارچوب امکانات فنی و اداری موجود محافظت می شود و اقدامات امنیتی  در سطح مناسب برای مقابله با خطرات احتمالی با در نظر گرفتن امکانات تکنولوژیکی انجام و ارائه می شود.

با پر کردن “فرم درخواست مطابق با قانون حفاظت از اطلاعات شخصی و / یا GDPR” ارائه شده در اینجا ، می توانید درخواست های قانونی خود را ارسال کنید:

 • با ارسال به آدرس Fahrettin Kerim Gökay Cad.  Altunizade No49 Istanbul Turkey،  از طریق پست ، همراه با دادخواست با امضای  شما ، و در یک پاکت نامه ارسال شده به “دبیرخانه شرکت” با عنوان “درخواست اطلاعات بر اساس قانون حفاظت از اطلاعات شخصی” یا عبارت “درخواست اطلاعات تحت GDPR” ، یا
 • با ارسال از طریق دفتر اسناد رسمی ، یا
 • از طریق ارسال پست الکترونیکی با  امضای الکترونیکی شما ،از آدرس پست الکترونیکیتان یا آدرس پست الکترونیکی که در سیستم ما به اسم شما ثبت شده است به آدرس acibademsaglik@hs02.kep.tr ، و / یا
 • با امضای پرونده در “word یا pdf”. فایل را با استفاده از امضای الکترونیکی خود به Acıbadem ارسال کنید و آن را با نوشتن عبارت “درخواست اطلاعات بر اساس قانون حفاظت از اطلاعات شخصی” یا “درخواست اطلاعات تحت GDPR” در عنوان پست الکترونیکی خود به آدرس kisiselveri@acibadem.com ارسال کنید. 

بدینوسیله از شما درخواست می شود درخواستهای قانونی خود در چارچوب قانون GDPR با پر كردن فرم درخواست مطابق با قانون حفاظت از اطلاعات شخصی و یا GDPR” كه در اینجا آورده شده ثبت و از طریق پلهای ارتباطی مشخص شده برای ما ارسال فرمایید .

درمان

تكنولوژي

ACIBADEM

×
جستجو