مجتبى ابراهیمی/ گامانایف

مجتبى ابراهیمی/ گامانایف

آقای مجتبی ابراهیمی با اعتماد به تیم پزشکی بیمارستان آجی بادم، با توجه به بیماری سخت سرطان هیپوفیز تحت درمان قرار گرفت. تیم فارسی زبان ما تمام مراحل اقامت، ترانسفر و پروسه درمان ایشان را پیگیری نمود تا روند بهبودی ایشان بدون هیچ مشکلی طی شود. روند درمان جناب آقای مجتبی ابراهیمی حدود ۵ روز به طول انجامید که تیم فارسی زبان گروه آجی بادم از ابتدا تا انتهای سفر ایشان زا همراهی نمود

درمان

تكنولوژي

ACIBADEM

×
جستجو