نسیم دیو /گامانایف

نسیم دیو /گامانایف

خانم نسیم دیو از کشور کنیا می باشد و برای ایشان ابطلا به بیماری درد عصبی  تشخیص داده شد. این بیماری یک سندرم درد است که با درد متناوب در یک طرف صورت مشخص می شود. برای رد سایرعلل ممکن، فشرده سازی عصب سه قلو از جمله ضایعات توده ای ، عروق بزرگ حفره ای یا سایر ناهنجاری های عروقی ، ام آر آی بادقت و تمرکز بر حفره خلفی انجام شد. پس از آن ، درمان  گامانایف توسط پروفسور كوراي أوزدومان انجام شد

درمان

تكنولوژي

ACIBADEM

×
جستجو