راهنماي بيماران

به عنوان یک عضو نقطه سلامت ، به موارد زیر دسترسی خواهید داشت.

  • تخفیف های مختلف برای خدمات دندانپزشکی در تمامی بیمارستانهای آجی بادم.
  • تخفیف های مختلف در تمام  Acıbadem Café APlus
  • دریافت مشاوره پزشکی از پزشکان آجی بادم
  • هنگام بازدید از استانبول ، سالن خوش آمد گویی Health Point در همه فرودگاه ها
  • انتقال VIP از و به بیمارستانهای Acibadem در استانبول
  • اولین معاینه دندانپزشکی و راديوگرافي Panaromic برای دارندگان کارت عضويت  Acıbadem Health Point رایگان است

برای برنامه های کارت Health Point: healthpointcrm@acibadem.com

درمان

تكنولوژي

ACIBADEM

×
جستجو