EOS (تصویر برداری سه بعدی سیستم اسکلتی)

EOS (تصویر برداری سه بعدی سیستم اسکلتی)

این دستگاه یک دستگاه تصویربرداری است که به طور همزمان تصاویری از جلو، پشت و جوانب ستون فقرات و کل اندام‌های تحتانی ارائه می‌دهد.

کدام بیماری‌ها را درمان می‌کند؟

در ناهنجاریهای ستون فقرات مانند اسکولیوز و کیفوز و همچنین ناهنجاری‌های زاویه‌ای اندام تحتانی استفاده می‌شود.

چگونه اجرا می‌شود؟

این روش تقریباً ۲۰ ثانیه طول می‌کشد. تصویربرداری از زمانی شروع می‌شود که بیمار در وضعیت صحیحی قرار داشته باشد. تصاویر بسته به نیاز بیمار از کل بدن یا ستون فقرات گرفته می‌شود.

ویژگی‌های آن چیست؟

این دستگاه، تابش به مراتب کمتری نسبت به دستگاه‌های استاندارد اشعه ایکس دیجیتال منتشر می‌کند. دستگاه مجهز به یک حالت میکرو دوز است که برای کودکان استفاده می‌شود. این دوز تقریباً ۱۰ برابر کمتر از دوز استاندارد EOS است. این دستگاه می‌تواند برای مشخص کردن و اندازه‌گیری اندام تحتانی قبل از عمل استفاده شود. این دستگاه با مدل‌سازی سه بعدی قبل از عمل بر روی زانوها و لگن بیماران و همچنین بیماران مبتلا به اسکولیوز به جراحان کمک می‌کند.

درمان

تكنولوژي

ACIBADEM

×
جستجو