فورس CT

فورس CT

روش توموگرافی کامپیوتری  

فورس CTبا استفاده از اشعه با دوز کم و با کنتراست کم، غربالگری سریع و بدون آسیب کلیوی و امکان فریز کردن حرکت و تصویربرداری چهار بعدی، باعث ساده‌سازی تشخیص می‌شود تا تاثیر مثبتی بر روند درمانی داشته باشد.

این دستگاه می‌تواند با وضوح و سرعت بالا، به خصوص ضایعات کوچک و پنهان در ریه‌ها و روده بزرگ را شناسایی کند تا تشخیص زودهنگام بسیاری از بیماری‌ها ساده‌تر شود.

در حین توموگرافی کامپیوتری، کیفیت تصویر در صورت حرکت بیمار می‌تواند تار شود. فورس CTدر هنگام معاینه بیماران چاق، سالخورده یا بیهوش، امکان تاری تصاویر یا تصاویر ناخواسته را کاهش می‌دهد. تصویربرداری واضح تشخیص را ساده می‌کند. با توجه به کاهش ماده کنتراست استفاده شده، ممکن است نیازی به آماده سازی قبل از توموگرافی یا دارو و مراقبت‌های بعد از عمل یا درمان نباشد. این فرایند محافظت از کلیه‌ها را تضمین می‌کند.

درمان

تكنولوژي

ACIBADEM

×
جستجو