ربات زانوی NAVIO

ربات زانوی NAVIO

یکی از به روزترین روش‌های درمانی برای کلسیفیکاسیون زانوی آسیب دیده و/یا کلسیفیکاسیون خودبخودی (اولیه) است. ربات زانوی Navio در پروتزهایی که کل زانو تعویض نشده باشد استفاده می‌شود.

در طی عمل جراحی آناتومی بیمار روی قالب دیجیتالی بارگذاری می‌شود. این داده 3 بعدی که مختص بیمار است توسط جراح روی رایانه پردازش می‌شود و با مناسب‌ترین اندازه برای آناتومی بیمار اجزای پروتز قرار می‌گیرد. نرم افزار دستگاه ساختارهای آناتومی زانو را به صورت مختص بیمار تشخیص داده و با ایجاد تصویری از تعادل بافت نرم با اعمال محاسبات ریاضی به جراح در قرار دادن ایمپلنت‌ها در مناسب‌ترین و متعادل‌ترین شکل کمک می‌کند.

دستگاه پیشرفته سه بعدی Navio ویژگی‌های آناتومی بیمار را به یک برنامه جراحی مجازی تبدیل می‌کند. دستگاه باعث می‌شود که طرح اصلاح مکانیکی استاندارد بافت غضروف رو به زوال بررسی شود و در صورت لزوم بدون حتی ایجاد برش برای جراحی (به صورت مجازی بر روی ربات رایانه) بررسی و تغییر یابد. این باعث می‌شود خطاهای برش و تراشیدن که در طول جراحی قابل بازیابی نیستند به حداقل برسد.

درمان

تكنولوژي

ACIBADEM

×
جستجو