تریلوژی

تریلوژی

شتاب دهنده خطی (LINAC) از سه روش رادیوتراپی جداگانه تشکیل شده است:  IGRT،IMRT  و /SRT  SRS . این روش برای تشخیص و درمان استفاده می‌شود و مزایای قابل توجهی را به بیماران ارائه می‌دهد. IGRT  برای رادیوتراپی با هدایت تصویر استفاده می‌شود. IMRT  برای درمان با پرتو با شدت تعدیل شده  استفاده می‌شود، این امکان را می‌دهد تا شدت تابش را در مناطقی که تحت درمان قرار می‌گیرند تنظیم کند تا دوزهای ایده آل حاصل شود. در حالی که تومور در معرض دوزهای زیاد پرتو قرار دارد، از بافت سالم تا حد امکان محافظت می‌شود. از فناوری SRT / SRS برای اعمال رادیوتراپی با دقت استفاده می‌شود.

درمان

تكنولوژي

ACIBADEM

×
جستجو