تروبیم STX

تروبیم STX

تروبیم STX برای درمان تومورها

نتایج مؤثرتر در یک دوره کوتاه‌تر با تابش دوز بالا

تروبیم STX شامل تکنیک‌های پیشرفته رادیوتراپی مورد استفاده در معالجه سرطان، مانند IMRT، IGRT، RT، Arc سریع، SRS و SBRT است؛ پرتو را سریع، صحیح و دقیق به تومورهای کوچک می‌رساند.

تروبیم STX را می‌توان برای درمان تمام تومورهایی که نیاز به رادیوتراپی دارند، استفاده کرد. این دستگاه مخصوصاً برای درمان تومورهای کوچک سر و بدن و تومورهایی که خطر خاص مجاورت با اندام‌های خاص را دارند، ترجیح داده می‌شود. از آنجا که اثرات پرتو بر روی هدف متمرکز شده است، بافت‌های سالم تحت تأثیر کمتری قرار می‌گیرند. سیستم تمرکز پرتوهای سریع مدت زمان رادیوتراپی را کوتاه می‌کند و کیفیت بالای تصویر امکان موقعیت‌ یابی بهتر و تمرکز دقیق اشعه را فراهم می‌کند.

 تروبیم STX به راحتی می‌تواند در رادیوتراپی برای تومورها در اندام‌هایی که نیاز به نظارت بر تنفس دارند، از جمله ریه‌ها، کبد و پستانها استفاده شود. از آنجا که دستگاه با نظارت بر تنفس، تابش اشعه را انجام می دهد، امکان انتقال مستقیم یک دوز بالای اشعه به ناحیه‌ای که تومور در آن قرار دارد را فراهم می‌کند.

درمان

تكنولوژي

ACIBADEM

×
جستجو